ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ศูนย์รวมความบันเทิง ใน อากิฮาบาระ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลศูนย์รวมความบันเทิงในอากิฮาบาระช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

MATCHA's partners