ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

อาหาร ใน ซึกิจิ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลอาหารในซึกิจิช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น