ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

แพลนเที่ยว ใน ซึกิจิ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลแพลนเที่ยวในซึกิจิช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น