ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

บทความเจาะลึก ใน ซึกิจิ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลบทความเจาะลึกในซึกิจิช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น