ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

คาเฟ่ ใน คิจิโจจิ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลคาเฟ่ในคิจิโจจิช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น