ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

กิจกรรมเอาท์ดอร์ ใน ฟุกุชิมะ (Fukushima)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลกิจกรรมเอาท์ดอร์ในฟุกุชิมะ (Fukushima)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น