ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

หรูหรา ใน ฟุกุชิมะ (Fukushima)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลหรูหราในฟุกุชิมะ (Fukushima)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น