เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 สถานที่หลายแห่งอาจปิดหรือเปลี่ยนเวลาทำการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการอีกครั้ง และขอให้ระมัดระวังป้องกันตัวอย่างเต็มที่ เช่น ใส่หน้ากากและหมั่นล้างมือ

Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

มังสวิรัติ ใน ชินากาวะ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลมังสวิรัติในชินากาวะช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

ไม่พบบทความ