ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

พิพิธภัณฑ์ ใน Kiyosumi-Shirakawa

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในKiyosumi-Shirakawaช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น