ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ธรรมชาติและฤดูกาล ใน Kiyosumi-Shirakawa

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลธรรมชาติและฤดูกาลในKiyosumi-Shirakawaช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น