ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

มรดกโลก ใน กิฟุ (Gifu)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลมรดกโลกในกิฟุ (Gifu)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

MATCHA's partners