Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

สวนสนุก

Intro

แนะนำเกี่ยวกับสวนสนุก หรือธีมปาร์คญี่ปุ่น เช่น โตเกียวดิสนีย์แลนด์,โตเกียวดิสนีย์ซี, USJโอซาก้า,ฟุจิคิวไฮแลนด์,นากาชิม่าสปาแลนด์ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิด และยังได้แนะนำสวนสนุกน่าเที่ยวในแต่ละท้องถิ่นด้วย