ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ฮาลาล

Intro

ที่ญี่ปุ่นมีร้านอาหารฮาลาลสำหรับชาวมุสลิมด้วย ทางMATCHAได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารและร้านขายของฮาลาลสำหรับชาวมุสลิม

MATCHA's partners