ไปรษณีย์

Intro

แนะนำเกี่ยวกับไปรษณีย์ญี่ปุ่น ควรรู้ไว้ก่อนเที่ยวญี่ปุ่นจะช่วยเที่ยวญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้นแน่นอน เช่น ประเภทการส่งของและราคา,มีบริษัทขนส่งบริษัทไรบ้าง เป็นต้น

MATCHA's partners