ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

การเดินทาง

Intro

แนะนำเกี่ยวกับกิารเดินทางในประเทศญี่ปุ่น ควรรู้ไว้ก่อนเที่ยวญี่ปุ่นจะช่วยเที่ยวญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้นแน่นอน เช่น รถไฟ, รถไฟใต้ดิน,รถบัส,แท๊กซี่,รถเช่า,เรือ ทั้งวิธีการใช้บริการและราคา ข้อมูลต่างๆ