ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

อินเตอร์เน็ต

Intro

แนะนำเกี่ยวกับคมนาคมและการสื่อสาร ควรรู้ไว้ก่อนเที่ยวญี่ปุ่นจะช่วยเที่ยวญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้นแน่นอน เช่น WIFI,SIMการ์ด,โทรศัพท์,อินเตอร์เน็ต, เป็นต้น เพื่อเล่นเน็ตหรือติดต่อกันภายในประเทศญี่ปุ่น ได้สะดวกขึ้น

MATCHA's partners