ภัยพิบัติ

Intro

อธิบายเกี่ยวกับภัยพิบัติญี่ปุ่น หรือ วิธีการป้องกันตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว และได้รวบรวมข้อมูลแต่ละภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหว,ฟ้าผ่า,ไฟไหม้,พายุ,การปะทุระเบิดของภูเขาไฟ

MATCHA's partners