เงิน

Intro

อธิบายเกี่ยวกับเงินญี่ปุ่น ควรรู้ไว้ก่อนเที่ยวญี่ปุ่นจะช่วยเที่ยวญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้นแน่นอน เช่น ชนิดของธนบัตรและเหรียญญี่ปุ่น,สถานที่แลกเงิน,ประวัติความเป็นมาของเงินญี่ปุ่นเป็นต้น

MATCHA's partners