วัด

Intro

แนะนำเกี่ยวกับวัดญี่ปุ่น ในญี่ปุ่นนั้นมีวัด และศาลเจ้า ในส่วนนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับวัด และความแตกต่างระหว่างศาลเจ้ากับวัด และยังได้แนะนำวัดขึ้นชื่ออีกด้วย