ประสบการณ์

Intro

แนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เพลิดเพลินได้ที่ญี่ปุ่น ในส่วนนี้ได้แนะนำกิจกรรมหรือการทดลองเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น เช่นการทดลองเลียนแบบซามูไร,ชงมัฉฉะ,เขียนพู่กันญี่ปุ่น,ทำซูชิ,ใส่กิโมโน เป็นต้น

MATCHA's partners