ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ทะเลสาบโมโตซุ

 
  • ทะเลสาบโมโตซุ จังหวัดยะมะนะชิ ญี่ปุ่น

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจาก Google Maps
เสนอให้แก้ไขข้อมูล(ผ่าน Google Maps)