ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ทะเลสาบคะวะงุชิ

 
  • ทะเลสาบคะวะงุชิ ฟุจิกะวะงุชิโกะ Minamitsuru District, จังหวัดยะมะนะชิ ญี่ปุ่น

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจาก Google Maps
เสนอให้แก้ไขข้อมูล(ผ่าน Google Maps)