ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

Ainoshima Island

 
  • Ainoshima Island, Ainoshima, Shingu, Kasuya District, Fukuoka 811-0118 ญี่ปุ่น

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจาก Google Maps
เสนอให้แก้ไขข้อมูล(ผ่าน Google Maps)