ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

สะพานโอโช (Osho Bridge)

 
  • Yamagata, Tendō, 王将橋
สถานีใกล้ที่สุดTendō Station

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจาก Google Maps
เสนอให้แก้ไขข้อมูล(ผ่าน Google Maps)