เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 สถานที่หลายแห่งอาจปิดหรือเปลี่ยนเวลาทำการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการอีกครั้ง และขอให้ระมัดระวังป้องกันตัวอย่างเต็มที่ เช่น ใส่หน้ากากและหมั่นล้างมือ

Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

Saga Special Contents

Saga Special Contents

คนญี่ปุ่นมักจะถ่อมตนเองอยู่เสมอๆ โดยพูดว่า “ไม่เป็นไร ไม่ใช่สิ่งสำคัญอะไรหรอกนะ” นั้นก็เพื่อไม่ให้คุณคาดหวังอะไรเอาไว้มากนัก จากนั้นแล้วสิ่งที่ทำให้ประหลาดใจก็ออกมาให้ได้เห็นบ่อยๆเลยละ“การไม่โอ้อวดในสิ่งที่ตนมีถือได้ว่าเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง” และ “จังหวัดซากะ”ที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของคิวชูก็เป็นสถานที่ที่รวมทัศนคติของคนญี่ปุ่นแบบนั้นเอาไว้จริงๆแล้วนั้น ที่นี้“ถ้าได้ลองมองเยี่ยมแล้ว จะรู้สึกว่ามันช่างสุดยอดไปเลย

Saga

Hamajuku

Ureshino

Arita

Karatsu

Takeo

Ariake Sea

Imari

Yoshinogari

Kashima

SAGA APP