Tateishi Park

 
  • 3 Chome-5 Akiya, Yokosuka, Kanagawa 240-0105日本
park
營業時間
  • 星期一: 24 小時營業
  • 星期二: 24 小時營業
  • 星期三: 24 小時營業
  • 星期四: 24 小時營業
  • 星期五: 24 小時營業
  • 星期六: 24 小時營業
  • 星期日: 24 小時營業
最近車站立石
電話號碼046-822-8333
官網http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4130/sisetu/fc00000486.html