Bản đồ

Top 5 Destinations

Chọn ra

Không có bài viết

Bài viết mới nhất

Hướng dẫn đầy đủ về du lịch ở Mie! Giới thiệu 28 địa điểm thăm quan (từ đền Ise Jingu đến khu nhà Ninja) và các thông tin về giao thông, ăn uống

Hướng dẫn đầy đủ về du lịch ở Mie! Giới thiệu 28 địa điểm thăm quan (từ đền Ise Jingu đến khu nhà Ninja) và các thông tin về giao thông, ăn uống

Tỉnh Mie nằm ở gần trung tâm của hòn đảo Nhật Bản là địa danh du lịch tập trung nhiều di sản lịch sử, văn hóa mà trước hết phải kể đến là đền Ise Jingu có lịch sử 2000 năm, con đường cổ đạo Kumano Kodo - di sản thế...