Due to COVID-19 outbreaks, certain facilities and establishments in Japan currently may be temporarily closed or have modified their operating hours. Please confirm directly with the facility before you go, and exercise appropriate caution during your visit.

Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

Tỉnh Ishikawa

Intro

Giới thiệu các thông tin về du lịch, thăm quan ở tỉnh Ishikawa. Giới thiệu chi tiết các thông tin về địa điểm du lịch chỉ những người dân địa phương mới biết, các món ăn đặc sản, món ăn quê hương, những trải nghiệm chỉ có ở tỉnh Ishikawa, nhiệt độ, thời tiết, và thông tin về nhà nghỉ, khách sạn.