Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Sự kiện ở Tỉnh Akita

Intro

Giới thiệu các thông tin về Sự kiện ở Tỉnh Akitamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.