Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Công viên & Khu vườn ở Kyoto

Intro

Giới thiệu các thông tin về Công viên & Khu vườn ở Kyotomà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.