Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Thời tiết & Trang phục ở Kyoto

Intro

Giới thiệu các thông tin về Thời tiết & Trang phục ở Kyotomà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.