Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Hoạt động ngoài trời ở Tỉnh Oita

Intro

Giới thiệu các thông tin về Hoạt động ngoài trời ở Tỉnh Oitamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.