Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Giao thông ở Tỉnh Okinawa

Intro

Giới thiệu các thông tin về Giao thông ở Tỉnh Okinawamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.