Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Nghỉ trọ (ở) ở Tỉnh Wakyama

Intro

Giới thiệu các thông tin về Nghỉ trọ (ở) ở Tỉnh Wakyamamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.