Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Nghỉ trọ (ở) ở Tỉnh Yamagata

Intro

Giới thiệu các thông tin về Nghỉ trọ (ở) ở Tỉnh Yamagatamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.