Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Cafe ở Asakusa

Intro

Giới thiệu các thông tin về Cafe ở Asakusamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.