Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Cafe ở Shibuya

Intro

Giới thiệu các thông tin về Cafe ở Shibuyamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.