Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Ẩm thực Nhật Bản ở Shibuya

Intro

Giới thiệu các thông tin về Ẩm thực Nhật Bản ở Shibuyamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.