Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Nghệ thuật / Kiến trúc ở Ginza

Intro

Giới thiệu các thông tin về Nghệ thuật / Kiến trúc ở Ginzamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.