Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Mua sắm ở Ikebukuro

Intro

Giới thiệu các thông tin về Mua sắm ở Ikebukuromà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.