Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Danh lam & Thắng cảnh ở Odaiba

Intro

Giới thiệu các thông tin về Danh lam & Thắng cảnh ở Odaibamà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.