Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Odaiba

Intro

Giới thiệu các thông tin về du lịch, thăm quan ở Odaiba, Tokyo. Giới thiệu chi tiết các thông tin về địa điểm du lịch chỉ những người dân địa phương mới biết, các món ăn đặc sản, những trải nghiệm có thể thưởng thức ở Odaiba và những thông tin chi tiết khác.