Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Trà Nhật ở Tsukiji

Intro

Giới thiệu các thông tin về Trà Nhật ở Tsukijimà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.