Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Izakaya

Intro

Izakaya là nơi ăn uống của Nhật Bản chuyên phục vụ rượu và các món ăn phù hợp khi uống rượu. MATCHA giới thiệu các thông tin về Izakaya của Nhật Bản mà các bạn nên biết trước khi đi du lịch Nhật Bản hoặc khi thăm quan. MATCHA cũng giới thiệu đặc trưng, sự hấp dẫn của Izakaya và cách trải nghiệm tại Izakaya.