Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Suối nước nóng

Intro

Giới thiệu về suối nước nóng được yêu thích tại Nhật Bản và các suối nước nóng đặc trưng. Ở Nhật Bản có rất nhiều suối nước nóng, ví dụ các suối nước nóng nổi tiếng, suối nước nóng mà chỉ có người dân địa phương mới biết, suối nước nóng đặc trung nhưng chưa được biết đến nhiều,...MATCHA xin giới thiệu suối nước nóng ở mỗi tỉnh. Ngoài ra còn giới thiệu về cả các bồn tắm lộ thiên.