Thực phẩm

Giới thiệu các thông tin về các món ăn của Nhật Bản sẽ rất tiện lợi nếu các bạn biết trước, khi đi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản. Trình bày chi tiết, dễ hiểu tất cả các thông tin về ẩm thực đặc thù của Nhật Bản.

102Bài viết phù hợp điều kiện
【Nhật Bản qua hình ảnh】 Văn hóa và kỹ thuật của Nhật Bản thể hiện kỹ thuật bậc thầy từ sản phẩm nghệ thuật truyền thống đến nghệ thuật hiện đại

【Nhật Bản qua hình ảnh】 Văn hóa và kỹ thuật của Nhật Bản thể hiện kỹ thuật bậc thầy từ sản phẩm nghệ thuật truyền thống đến nghệ thuật hiện đại

Nhật Bản là quốc gia có sự tồn tại cân đối cả văn hóa lâu đời cùng với văn hóa hiện đại. Kỹ thuật được kế thừa hàng trăm năm cùng với nghệ thuật mới nhất, ở đó có kỹ thuật bậc thầy của con người tồn tại hiện nay. Trong...