Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Asakusa Taisho Romankan

Japan, 2-2-4 Asakusa, Taito-ku, Tokyo 111-0032

Thời gian hoạt động
  • Monday:  09:30~18:00
  • Tuesday:  09:30~18:00
  • Wednesday:  09:30~18:00
  • Thursday:  09:30~18:00
  • Friday:  09:30~18:00
  • Saturday:  09:30~18:00
  • Sunday:  09:30~18:00
Wi-Fi No
Language 日本語
Last Update : 2022.10.17   MATCHA