【Tokyo】4 khách sạn, lữ quán gần Shinjuku! Không gian hoài cổ, bữa sáng miễn phí!

Mito Tobukan

Japan, 2-15 Kitami-cho, Thành phố Mito, Quận Ibaraki 310-0061

Thời gian hoạt động
  • Monday: 
  • Tuesday: 
  • Wednesday: 
  • Thursday: 
  • Friday: 
  • Saturday: 
  • Sunday: 
Wi-Fi No
Language 日本語
Last Update : 2022.05.19   MATCHA