【Tokyo】4 khách sạn, lữ quán gần Shinjuku! Không gian hoài cổ, bữa sáng miễn phí!

Dịch vụ thuyền Mizugo

Japan, 5043 Itako, Thành phố Itako, Quận Ibaraki 311-2424

Thời gian hoạt động
  • Monday: 
  • Tuesday: 
  • Wednesday: 
  • Thursday: 
  • Friday: 
  • Saturday: 
  • Sunday: 
Wi-Fi No
Language 日本語
Last Update : 2022.05.19   MATCHA