【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Tsuru no Maihashi

Japan, Osawa, Mawarizeki, Tsuruta-cho, Kitatsugaru-gun, Aomori Prefecture 038-3542

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 0173-22-2111
Wi-Fi No
Language 日本語
Last Update : 2022.06.01   MATCHA